+36 30 373 4646 metal.gold.2008@gmail.com

Ajánlott karbantartási munkák

Folyadékok és kenőanyagok

Olaj:

Használjon II fokozatú tubusos olajat.

Kenőanyagok tárolása:

Az ön gépe akkor tud legmagasabb hatékonysággal működni, ha kizárólag tiszta kenőanyagokat használ. A kenőanyagokhoz használjon tiszta tárolóedényt. Tartsa őket távol portól, nedvességtől, egyéb szennyezőanyagoktól.

Olajozás:

Használjon kézi olajozópisztolyt az olajozáshoz.
A zsírozószemet törölje le tiszta ruhával használat előtt, hogy ne kerüljön piszok vagy homok a gépbe.
A törött zsírozószemet cserélje le vagy javítsa meg azonnal.
Ha a zsírozószem nem juttatja be az olajat, tisztítsa meg alaposan, vagy cerélje ki, ha szükséges.. Tisztítsa meg a kenőanyag útvonalát is.

Karbantartás:

A javasolt karbantartási időszak a rendeltetésszerű használaton alapul. Kemény vagy szokatlan körülmények gyakoribb karbantartást igényelnek.

Napi karbantartás:

1. Ellenőrizzen minden csavart és anyacsavart a csatlakozó alkatrészeknél, ami szükséges, cserélje ki.

Pumpáljon olajat mindegyik zsírozószembe 3-5 alkalommal..

Tisztítsa meg a gépet, távolítson el minden törmeléket és maradványt.

Évszakonkénti karbantartás:

Ellenőrizze a gépet ugyanúgy, mint a napi karbantartásnál.
Ellenőrizze a penge orsók csapágyait. Ha kopottak, szerelje szét, és tisztítsa meg őket, olajozza szükség szerint.
Ellenőrizze a meghajtó szíjat.

Éves karbantartás:

Alaposan tisztítsa meg a gépet a törmelékektől és maradványoktól.
Eressze le a hajtóművet és alaposan tisztítsa meg. Töltse fel hajtóműolajjal a megfelelő szintig.
Ellenőrizze és tisztítsa meg a pengék tengelyeit. Ellenőrizze az olaj tömítéseket és szükség szerint cserélje ki.
Ellenőrizze az összes pengéket, cserélje ki őket, ha kopottak vagy megrongáltak.
Javítsa meg az oldalborítást eredeti technikai állapotába. Cseréljen ki bármely megrongált vagy törött védőburkolatot.
Vegye ki a kardántengelyt a gépből. Szedje szét a kardánt. Ellenőrizzen és cseréljek ki minden megrongált vagy kopott alkatrészt Helyezze vissza a kardánt.. A kardánnak könnyen kell összetolódnia és a védőborításnak szabadon kell elfordulnia a nyélen. Olajozza meg, ha szükséges.

8 óránként/naponta 40 óránként/hetente évente
Kardántengely megolajozása igen igen igen
Görgő kerekek megolajozása igen igen igen
Görgő kerekek megolajozása igen igen igen
Penge orsók megolajozása igen igen igen
Gép tisztítása igen igen
Kardántengely borítás megolajozása, tisztítása igen

Kardántengely karbantartása:

A kardántengely úgy van tervezve, hogy összetolható legyen, mely lehetővé teszi a méretváltozásokat, amint a gép bejárja a működési tartományát. A cső védőborítása magában foglalja a vezetési komponenst, és úgy van tervezve, hogy ne mozduljon el a forgótengelyen. A tengely könnyen összetolható és a borítás bármikor szabadon fordul a tengelyen. Ajánlott az évenkénti szétszedés, tisztítás, olajozás, hogy az alkatrészek megfelelően működjenek. A tengely karbantartásához, kövesse a következő utasításokat.

Vegye ki a tengelyt a gépből.

Szedje szét a tengelyt.

Használjon    csavarhúzót,    hogy   kivegye   a    fülecskéket   a    hüvelyekből    mindkét   végén. védőborításonként 3 fülecske van.

Húzza ki a tengelyt a cső alakú műanyag védőborításból.

Használjon oldószert az összetolható végek alkatrészeinek megtisztítására.

Kenjen vékony zsírréteget mindkét végre

Tisztítsa meg a rovátkákat mindkét végen, ahol a fülecskék találhatók Tisztítsa meg a fülecskéket is.

Kenjen vékony zsírréteget mindegyik rovátkára.

Ilessze be a tengelyt a megfelelő védőborításba, és igazítsa a nyílásokat a rovátkákhoz.

Ilessze be a fülecskéket a nyílásokba és helyezze el a rovátkában.

Ellenőrizze , hogy minden védőborító szabadon fordul-e a tengelyen.

Szerelje össze a tengelyt.

Ellenőrizze, hogy a tengely könnyen összetolódik-e.

Cserélje ki a megrongálódott vagy kopott alkatrészeket.

Helyezze bele a tengelyt a gépbe.

Sebességváltó karbantartása:

A fűnyíró sebességváltója sok évig problémamentesen fog szolgálni minimális karbantartással. Karbantartásnál kövesse a következő utasításokat.

Ellenőrizze, hogy kopott-e a szíj, ha igen, cserélje ki.
Ellenőrizze a fogaskerekek kopását, szükség esetén cserélje ki az alkatrészt.
Ha piszok, törmelék, só kerül a gépre, mossa le használat után azonnal.

Tárolás:

A szezon végén a gépet alaposan meg kell vizsgálni és előkészíteni a tárolásra. Javítson meg vagy cseréljen ki minden megrongálódott vagy kopott alkatrészt, hogy a gép azonnal használható legyen a következő szezonban. Annak érdekében, hogy sokáig használhassa a gépet probléma nélkül, kövesse a következő utasításokat:

Alaposan mossa le a gépet magas nyomással, hogy eltávolítson minden piszkot, sarat, törmeléket, maradványt.

Ellenőrizze a pengéket és a rotort. Javítsa ki vagy cserélje ki a megrongálódott alkatrészeket.

Távolítson el minden belegabalyodott anyagot.

Olajozza vagy zsírozza be a zsírozószemeket. Minden üreget olajozzon be, hogy a vízmaradványok eltűnjenek.

Fessen újra minden karcolást, hogy megakadályozza a rozsdásodást.

Menjen a tároló helyre.

Válasszon száraz, egyenletes felületű, törmeléktől mentes tároló helyet.

Kapcsolja le a traktorról.

Ha a gép nem tehető zárt helyre, takarja le vízhatlan ponyvával és szorosan rögzítse

Tárolja a gépet emberi tevékenységtől távol Ne engedje, hogy a gyerekek a gépen vagy a gép közelében játsszanak.

Hibaelhárítás:

A fűnyíró felszántott és felszántatlan területen való munkára van tervezve. Egyszerű és megbízható, minimális karbantartást igényel.

A következő részben felsorolunk olyan problémákat, amelyek előfordulhatnak, azok okait és a megoldásokat.

Probléma Lehetséges ok Megoldás
Kardántengely túl nagyon lejt Fűnyíró nem vízszintes Állítsa       be       a       fűnyírót vízszintesre.
Egyik oldalon a traktor lengőlánca túl rövid. Állítsa be a láncot.
Kardántengely megsérült Tévesen követett utasítás Rakja újra össze megfelelően.
Elégtelen olajozás Öblítse ki megfelelően a tű és pumpa olajat.
A kardántengely szöge túl nagy vagy meg van akadva. Korlátozza az emelkedési pozíciót és zárja újra a pozíciót.
A fűnyíró gyorsan esik a talajra. Ejtse    a    fűnyírót   lassan    a talajra.
Sebességváltó zajos A távolság a 2 spirális kúpkerék közt túl nagy. Állítsa be a távolságot.
Csapágy megsérült. Cserélje ki a csapágyat.
Sebességváltó fogaskereke eltört. Cserélje ki a sebességváltót.
Talajmegmunkáló tengely rotációjával probléma Sebességváltó       vagy       csapágy megsérült vagy fog. Cserélje ki a sebességváltót vagy a csapágyat.
Nincs távolság a 2 spirális kúpkerék közt. Állítsa be a távolságot köztük.
Baloldal sík formátlan. Korrigálja az oldalsíkot.
Talajmegmunkáló tengely görbe vagy formátlan. Javítsa ki vagy cserélje ki.
Talajmegmunkáló               tengelybe belegabalyodott a fű vagy fold került bele Távolítsa el a füvet vagy a földet.