MODELATV-120(13)ATV-120(13E)ATV-120(15)ATV-120(15E)ATV-120 (13H)ATV-120 (13HE)ATV-120 (13.5B&S)ATV-120 (13.5B&SE)
Dimensions(mm)176×172×90176×172×90176×172×90176×172×90176×172×90176×172×90176×172×90176×172×90
Structure Weight (kg)230Kg230Kg230Kg230Kg230Kg230Kg230Kg230Kg
Cutting width (cm)115115115115115115115115
Cutting height (mm)10-60mm10-60mm10-60mm10-60mm10-60mm10-60mm10-60mm10-60mm
Rotor diameter (mm)108108108108108108108108
Hammer Number2828282828282828
Engine HP13131515131313.513.5
Engine brandJDJDJDJDHondaHondaB&SB&S
Electricity startNOYesNOYesNOYesNOYes
Packing Size (cm)190×85×76190×85×76190×85×76190×85×76190×85×76190×85×76190×85×76190×85×76