Általános garanciális feltételek

 

A gyártó szavatolja az eredeti vásárlónak hogy ez a termék anyag- és gyártási hibától mentes az alábbi időbeosztás szerint, attól az időpontól kezdődően, amikor a végső felhasználó megvásárolja, ha rendeltetésszerűen és normális körülmények között használják.

Teljes berendezés és hajtáslánc: Egy év alkatrészekre és munkára

Sebességváltó: Egy év mindenalkatrészre.

Pengék és szíjak: Kopóeszköznek számítanak.

Ez a garancia nem vonatkozik a hibás alkatrészek gyártó általi cseréjére és ezek kereskedő általi beszerelésére korlátozódik és nem vonatkozik a kopóeszközökre. A gyártó fenntartja a jogot bármely felszerelés és alkatrész ellenőrzésére, melyről azt állítják, hogy anyag- vagy gyártási hibás.

Ez a garancia nem vonatkozik olyan alkatrészekre vagy termékekre, melyeket a gyártó megítélése szerint nem megfelelően használtak , vagy megrongálódásukat baleset,valamint karbantartás, gondozás hiánya okozta, vagy megjavították, átalakították őket olyan módon, mely hátrányosan érinti a teljesítményt és a megbízhatóságot, vagy pedig nem olyan célra lettek használva, melyre a gyártó tervezte őket. A nem megfelelő használat különösen vonatkozik az olajszint, olajozási pontok, hajtáslánc tengely megfelelő karbantartásának elmulasztására is..

Minden ezen garanciával kapcsolatos igényt a kereskedőhöz kell benyújtani, aki eredetileg eladta a terméket és minden garancia változtatásnak a gyártó felhatalmazott kereskedőjén keresztül kell történnie. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék anyagában és tervezésében bármikor változtatásokat hajtson végre előzetes jelzés nélkül.

Ez a garancia nem értelmezhető úgy, hogy a gyártó felelősséget vállalna bármilyen közvetlen, véletlenszerű, vagy következményes ingatlanban keletkezett kárért, Továbbá, a gyártó nem felelős az ésszerűség határain kívül eső okból keletkezett kárért. A garancia nem terjed ki a termés elvesztésére, a munkaerő költségére vagy elvesztésére, készletekre, gépek bérlésére, bármely más okra.

Semmilyen más fajta garancia, kifejezett vagy beleértett, nem vonatkozik erre az eladásra. Minden olyan - forgalmazásra vagy konkrét célra vonatkozó – garancia, mely túllépi ezen  a garanciában leírt kötelezettségeket, el lesz utasítva és ki lesz zárva az eladásból.

Ez a garancia cask akkor érvényes, ha regisztrálásra kerül a gyártónál a végső felhasználó által történt vásárlástól számított 30 napon belül.

funyiro-hasznalati-utasitasok.pdf [1229,1KB]
Ajánlott karbantartási munkák

 

Folyadékok és kenőanyagok

 

Olaj:

Használjon II fokozatú tubusos olajat.

 

Kenőanyagok tárolása:

Az ön gépe akkor tud legmagasabb hatékonysággal működni, ha kizárólag tiszta kenőanyagokat használ. A kenőanyagokhoz használjon tiszta tárolóedényt. Tartsa őket távol portól, nedvességtől, egyéb szennyezőanyagoktól.

 

Olajozás:

Használjon kézi olajozópisztolyt az olajozáshoz.
A zsírozószemet törölje le tiszta ruhával használat előtt, hogy ne kerüljön piszok vagy homok a gépbe.
A törött zsírozószemet cserélje le vagy javítsa meg azonnal.
Ha a zsírozószem nem juttatja be az olajat, tisztítsa meg alaposan, vagy cerélje ki, ha szükséges.. Tisztítsa meg a kenőanyag útvonalát is.

 

Karbantartás:

A javasolt karbantartási időszak a rendeltetésszerű használaton alapul. Kemény vagy szokatlan körülmények gyakoribb karbantartást igényelnek.

 

Napi karbantartás:

1. Ellenőrizzen minden csavart és anyacsavart a csatlakozó alkatrészeknél, ami szükséges, cserélje ki.

Pumpáljon olajat mindegyik zsírozószembe 3-5 alkalommal..

Tisztítsa meg a gépet, távolítson el minden törmeléket és maradványt.

 

Évszakonkénti karbantartás:

Ellenőrizze a gépet ugyanúgy, mint a napi karbantartásnál.
Ellenőrizze a penge orsók csapágyait. Ha kopottak, szerelje szét, és tisztítsa meg őket, olajozza szükség szerint.
Ellenőrizze a meghajtó szíjat.

 

Éves karbantartás:

Alaposan tisztítsa meg a gépet a törmelékektől és maradványoktól.
Eressze le a hajtóművet és alaposan tisztítsa meg. Töltse fel hajtóműolajjal a megfelelő szintig.
Ellenőrizze és tisztítsa meg a pengék tengelyeit. Ellenőrizze az olaj tömítéseket és szükség szerint cserélje ki.
Ellenőrizze az összes pengéket, cserélje ki őket, ha kopottak vagy megrongáltak.
Javítsa meg az oldalborítást eredeti technikai állapotába. Cseréljen ki bármely megrongált vagy törött védőburkolatot.
Vegye ki a kardántengelyt a gépből. Szedje szét a kardánt. Ellenőrizzen és cseréljek ki minden megrongált vagy kopott alkatrészt Helyezze vissza a kardánt.. A kardánnak könnyen kell összetolódnia és a védőborításnak szabadon kell elfordulnia a nyélen. Olajozza meg, ha szükséges.

  8 óránként/naponta 40 óránként/hetente évente
Kardántengely megolajozása igen igen igen
Görgő kerekek megolajozása igen igen igen
Görgő kerekek megolajozása igen igen igen
Penge orsók megolajozása igen igen igen
Gép tisztítása   igen igen
Kardántengely borítás megolajozása, tisztítása     igen

 

Kardántengely karbantartása:

A kardántengely úgy van tervezve, hogy összetolható legyen, mely lehetővé teszi a méretváltozásokat, amint a gép bejárja a működési tartományát. A cső védőborítása magában foglalja a vezetési komponenst, és úgy van tervezve, hogy ne mozduljon el a forgótengelyen. A tengely könnyen összetolható és a borítás bármikor szabadon fordul a tengelyen. Ajánlott az évenkénti szétszedés, tisztítás, olajozás, hogy az alkatrészek megfelelően működjenek. A tengely karbantartásához, kövesse a következő utasításokat.

Vegye ki a tengelyt a gépből.

Szedje szét a tengelyt.

Használjon    csavarhúzót,    hogy   kivegye   a    fülecskéket   a    hüvelyekből    mindkét   végén. védőborításonként 3 fülecske van.

Húzza ki a tengelyt a cső alakú műanyag védőborításból.

Használjon oldószert az összetolható végek alkatrészeinek megtisztítására.

Kenjen vékony zsírréteget mindkét végre

Tisztítsa meg a rovátkákat mindkét végen, ahol a fülecskék találhatók Tisztítsa meg a fülecskéket is.

Kenjen vékony zsírréteget mindegyik rovátkára.

Ilessze be a tengelyt a megfelelő védőborításba, és igazítsa a nyílásokat a rovátkákhoz.

Ilessze be a fülecskéket a nyílásokba és helyezze el a rovátkában.

Ellenőrizze , hogy minden védőborító szabadon fordul-e a tengelyen.

Szerelje össze a tengelyt.

Ellenőrizze, hogy a tengely könnyen összetolódik-e.

Cserélje ki a megrongálódott vagy kopott alkatrészeket.

Helyezze bele a tengelyt a gépbe.

 

Sebességváltó karbantartása:

A fűnyíró sebességváltója sok évig problémamentesen fog szolgálni minimális karbantartással. Karbantartásnál kövesse a következő utasításokat.

Ellenőrizze, hogy kopott-e a szíj, ha igen, cserélje ki.
Ellenőrizze a fogaskerekek kopását, szükség esetén cserélje ki az alkatrészt.
Ha piszok, törmelék, só kerül a gépre, mossa le használat után azonnal.

 

Tárolás:

A szezon végén a gépet alaposan meg kell vizsgálni és előkészíteni a tárolásra. Javítson meg vagy cseréljen ki minden megrongálódott vagy kopott alkatrészt, hogy a gép azonnal használható legyen a következő szezonban. Annak érdekében, hogy sokáig használhassa a gépet probléma nélkül, kövesse a következő utasításokat:

Alaposan mossa le a gépet magas nyomással, hogy eltávolítson minden piszkot, sarat, törmeléket, maradványt.

Ellenőrizze a pengéket és a rotort. Javítsa ki vagy cserélje ki a megrongálódott alkatrészeket.

Távolítson el minden belegabalyodott anyagot.

Olajozza vagy zsírozza be a zsírozószemeket. Minden üreget olajozzon be, hogy a vízmaradványok eltűnjenek.

Fessen újra minden karcolást, hogy megakadályozza a rozsdásodást.

Menjen a tároló helyre.

Válasszon száraz, egyenletes felületű, törmeléktől mentes tároló helyet.

Kapcsolja le a traktorról.

Ha a gép nem tehető zárt helyre, takarja le vízhatlan ponyvával és szorosan rögzítse

Tárolja a gépet emberi tevékenységtől távol Ne engedje, hogy a gyerekek a gépen vagy a gép közelében játsszanak.

 

Hibaelhárítás:

A fűnyíró felszántott és felszántatlan területen való munkára van tervezve. Egyszerű és megbízható, minimális karbantartást igényel.

A következő részben felsorolunk olyan problémákat, amelyek előfordulhatnak, azok okait és a megoldásokat.

Probléma Lehetséges ok Megoldás
Kardántengely túl nagyon lejt Fűnyíró nem vízszintes Állítsa       be       a       fűnyírót vízszintesre.
Egyik oldalon a traktor lengőlánca túl rövid. Állítsa be a láncot.
Kardántengely megsérült Tévesen követett utasítás Rakja újra össze megfelelően.
Elégtelen olajozás Öblítse ki megfelelően a tű és pumpa olajat.
A kardántengely szöge túl nagy vagy meg van akadva. Korlátozza az emelkedési pozíciót és zárja újra a pozíciót.
A fűnyíró gyorsan esik a talajra. Ejtse    a    fűnyírót   lassan    a talajra.
Sebességváltó zajos A távolság a 2 spirális kúpkerék közt túl nagy. Állítsa be a távolságot.
Csapágy megsérült. Cserélje ki a csapágyat.
Sebességváltó fogaskereke eltört. Cserélje ki a sebességváltót.
Talajmegmunkáló tengely rotációjával probléma Sebességváltó       vagy       csapágy megsérült vagy fog. Cserélje ki a sebességváltót vagy a csapágyat.
Nincs távolság a 2 spirális kúpkerék közt. Állítsa be a távolságot köztük.
Baloldal sík formátlan. Korrigálja az oldalsíkot.
Talajmegmunkáló tengely görbe vagy formátlan. Javítsa ki vagy cserélje ki.
Talajmegmunkáló               tengelybe belegabalyodott a fű vagy fold került bele Távolítsa el a füvet vagy a földet.
funyiro-hasznalati-utasitasok.pdf [1229,1KB]
Működési utasítások

 

Figyelmeztetés: Ha a fűnyíró felemelkedik úgy hogy a kardántengely 35 foknál magasabb szögben áll, a kardántengelyt meg kell állítani!

 

1. lépés Minden használat előtt a karbantartási részben leírt karbantartást el kell végezni.

 

2. lépés Olvassa el, értse meg és kövesse a használati utasításban előkészítésről, elindításról,   megállításról, működésről, szállításról szóló biztonsági előírásokat.

 

3. lépés Miután elhelyezte a fűnyírót vízszintes talajon, állítsa be a traktor emelőkarjait úgy, hogy a forgó henger párhuzamos maradjon a talajhoz.

 

4. lépés Miután a fűnyírót rögzítette a traktorhoz, emelje meg és támassza alá a fűnyírót megfelelő féktuskóval. Rögzítse a kerékkötőket, melyek a fűnyíró 2 oldalán találhatók. A beállító csavarokat jobb és bal oldalon is ugyanazokba a beállító furatokba kell helyezni. Ez lehetővé teszi, hogy a fűnyíró egyforma mélységben nyírjon mindkét oldalon.

Megjegyzés: Soha ne próbálja meg a fűnyírót beállítani, amikor a traktor jár.

 

5. lépés Emelje meg a fűnyírót és távolítsa el a féktuskókat.. Eressze le a fűnyírót a talajra.

 

6. lépés Miközben a traktor alapjárat fordulatszámon van és a fűnyíró fel van emelve a talajról, engedje ki a kardántengelyt és vigye a gázkart 540/ perc tengely fordulatszámra. MEGJEGYZÉS: A fűnyíró úgy van tervezve, hogy csak 540/perces tengely fordulatszámmal működjön.

 

7 lépés Válassza az alacsony sebességet a traktor számára és induljon el előre A tractor sebességét a sebváltóval kell irányítani és nem a motor sebességével. Amint a traktor elindul, lassan engedje le a fűnyírót. Engedje, hogy a fűnyíró kései fokozatosan elérjék a talajt.

 

Megjegyzés: Ne engedje, hogy a traktor motorja vagy a fűnyíró elakadjon vagy leálljon, ez indokolatlan rongálódást, károsodást okoz. Ha ez többször megtörténik, csökkentse a sebességet és emelje a fűnyíró működési magasságát. Sohase próbáljon meg bármit kivenni a forgó hengerből mielőtt a traktor leállt és a fűnyíró kései teljesen megálltak.

 

Ne haladjon gyorsan, miközben használja a fűnyírót, mert ezzel megrongálja. Soha ne próbáljon meg megfordulni vagy hátrafelé tolatni, amikor a kardán működik és a fűnyíró a talajon van. Mindig emelje fel a fűnyírót tolatáskor vagy megforduláskor. Ellenkező esetben a fűnyíró megrongálódhat.

 

8. lépés Minden használat után tisztítson ki minden törmeléket a fűnyíró kései közül. Cseréljen ki minden olvashatatlan vagy hiányzó biztonsági utasítást. Ellenőrizzen minden megrongált vagy kopott alkatrészt és cserélje ki őket.a következő használat előtt. Tárolja a fűnyírót száraz helyen.

funyiro-hasznalati-utasitasok.pdf [1229,1KB]
Összeszerelési utasítások

 

Sebességváltó olaj

SAE 85W/90 hajtóműolajat használunk az átvitelhez. Töltsön 1 l olajat a sebességváltóba.Töltsön 0,75 l olajat a tengelycsőbe.

Töltsön 1 l olajat a sebességváltóba.      Töltsön 0,75 l olajat a tengelycsőbe.

 

Olajozza meg az összes zsírozószemet használat előtt. Ellenőrizze és ha szükséges olajozza meg egy hónapos használat után.

 

Használjon pálcikát annak ellenőrzésére, hogy van-e olaj a sebességváltóban.

A gyár betöltött 1 l SA 85W/90-es hajtóműolajat a sebességváltóba. Ellenőrizze pálcikával, hogy van-e benne olaj, amikor megkapja a terméket. Maximum 2 l fér bele, 1,6 és 1,8 l közötti olajszint megfelelő.

funyiro-hasznalati-utasitasok.pdf [1229,1KB]
Kardántengely méretezése

 


1. lépés: a kardántengely méretre vágása
Megjegyzés : Győződjön meg róla, hogy mindegyik kardántengelyszakasz egyenlő hosszúságú lesz.. Fogja satuba a kardántengelyt és vágja el a védőlapot a jelzés szerint ( 1-A és 1-B ábra)

 

1-A ábra

 

1-B ábra

 

2. lépés Vágjon le a nyélből ugyanakkorát a levágott védőlapot mércének használva.

 

3. lépés R1. és 2 lépés ismétlése A kardántengely másik szakaszán.

 

4. lépés Használjon reszelőt a végek lecsiszolására. . Távolítson el minden szilánkot, csiszolatlanságot, reszeléket a kardántengely mindkét végéről.

funyiro-hasznalati-utasitasok.pdf [1229,1KB]
MIDDLE DUTY FLAIL MOWER

Model: EFGC105, EFGC115, EFGC125, EFGC135, EFGC145, EFGC155, EFGC165, EFGC175, EFGC185, EFGC195

1..Állítsa be a fűnyíró vágó és gördülő magasságát. Nézze meg az alábbi 2 fényképet. Állítsa be az A és B jelű csavart a fűnyíró vágó magasságának beállításához. Lazítsa meg C csavart és állítcs be a D csavart a gördülő magasság beállításához.

2. Állítsa össze a felfüggesztő kart, amint az alábbi fotón látható.

3. Szerelje a felfüggesztő kart a fűnyíróra az alábbi fotó szerint. A felfüggesztő kar felszerelhető 2 különböző pozícióban.

4. Rögzítse a fűnyírót a traktor 3 pontos felfüggesztéséhez mint az alábbi fotón. rögzítse a kardán tengelyt a traktorhoz.

A hajtószíj feszességének szabályozása

Több hónapos használat után szükséges a csavar beállítása a szíj megszorításához az alábbi fotó szerint.

1. lépés: csavarkulcsal lazítsa meg a csavart az alábbi 2 fotó szerint

2. lépés: csavarkulccsal először lazítsa meg az A jelű csavart, utána rögzítse a B jelű csavart a szíj feszülésének megszorításához.

Amikor kézzel középre nyomja a szíjat, kevesebb, mint 2 cm-rel nyomja be, a szíj feszülése ekkor lesz megfelelő. Mindig tartsa a szíj 2 kerekét függőlegesen egyvonalban, különben a szíj kimozdul a kerékből.

A feszessége akkor lesz OK, ha kevesebb mint 2 cm-rel nyomja be.

Mindig tartsa a szíj kerekeit függölegesen egyvonalban. Máskülönben meg kell igazítani őket.

Lazítsa meg ezeket a csavarokat a kerék helyzetének a tengelyen való beállításához. Mindig tartsa a szíj alsó és felső kerekét függőlegesen egy irányba.

A javasolt sebesség 1,5 km/óra előre haladva, a fű magassága, vastagsága és a munkakörülményk figyelembe vételével.. A hajtószíjakat ki kell cserélni, amikor már nincsenek jó állapotban.

funyiro-hasznalati-utasitasok.pdf [1229,1KB]
HEAVY DUTY FLAIL MOWER

Model: EFGCH105, EFGCH115, EFGCH125, EFGCH135, EFGCH145, EFGCH155, EFGCH165, EFGCH175

1. Állítsa be a magasságot. A pontos munka érdekében a fűnyírónak megfelelő magasságban kell működnie. Energiatakarékkosági és állagmegóvási célból a vágómagasságot pontosan kell beállítani. Lazítsa me a csavart és állítsa be a görgők magasságát. A beállítás után szorítsa meg acsavart.

2. Állítsa össze a felfüggesztő kart.

3. Szerelje fel a hidraulikus alkatrészt afűnyíróra.

 

4. Szerelje fel a felfüggesztő kart a fűnyíróra.

 

5. Rögzítse a fűnyírót a traktor 3 pontos felfüggesztéséhez. Rögzítse a traktort a hidraulikus kimenetelkez.

Hajtószíj feszülésének szabályozása:

1. Rögzítse az alábbi fotón látható csavart a szíj megfeszítéséhez.

 

 

 

Az ajánlott előre haladási sebesség 1,5 km/óra a fű magassága, vastagsága és a munkakörülmények figyelembe vételével.

A hajtószíjat kézzel kell beállítani a B jelű szabályozási pontoon a megfelelő feszülésig. Rögzítsen minden csavart a beállítás után.

A hajtószíjat ki kell cserélni, amikor rossz állapotban van.

funyiro-hasznalati-utasitasok.pdf [1229,1KB]
BX-42 ÁGAPRÍTÓ

Model: BX42

Drive System: Direct drive

HP Range: 18-50

Engine: n/a

Chipper capacity: 4" Diameter, (max to 10" slab)

Chipper Housing Opening: 4" x 10"

Rotor Size: 25"

Number of Rotor Knives: 4

Knife Type: Hardened Tool Steel

Rotor Weight: 110 lbs

Feeding System: GRAVITY FEED

Dimensions(hopper folded): 40" L x 42"W x 60" H

Hopper Opening: 20" x 20"

Discharge Hood Rotation: 360°

Discharge Hood Height: 60"

Rated RPM: 540-1000

Weight: 425lbs

 

A kardántengely méretezése:

1. lépés  A kardán tengely méretre vágása.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy egyenlő hosszúságúra vágta mindkét kardántengely szakaszt .

Fogja satuba a kardántengely végét és vágja le a pajzsot a megjelölt helyen.

 

2. lépés  A pajzs levágott végét mérceként használva, vágjon le a tengelyből ugyanakkora hosszúságot.

 3. lépés Ismételje az 1.és 2. lépést a kardántengely mások szakaszánál.

 

4. lépés Használjon reszelőt a kardántengely egyenetlenségeinek megszüntetésére. Távolítson el minden szilánkot, egyenetlenséget, reszeléket a kardántengely mindkét végéről.

 

Szerviz és karbantartás

 

Karbantartási biztonság

 

1. A jó karbantartás az Ön felelőssége. A nem megfelelő karbantartás problémákat von maga után.

2. Kövesse a jó bolti gyakorlatot.

Tartsa a szerviz területet tisztán és szárazon.

Győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzatok és eszközök megfelelően földelve vannak.

Használjon megfelelő világítást a szóban forgó feladathoz.

3. Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Sohase használja a vontató járművet zárt épületben. A kipufogógázok fulladást okozhatnak.

4. Mielőtt elkezdi a munkavégzést a gépen, kapcsolja ki a motort, fékezze le a gépet és zárja le az üzemanyagszelepet.

5. Soha ne dolgozzon a gép alatt, csak ha biztonságosan le van állítva.

6. Mindig használjon személyi védelmi eszközöket,  pl szem, kéz és fülvédőt, amikor szervizelési vagy karbantartási munkát végez. Használjon vastag kesztyűt, amikor éles alkatrészekkel foglalkozik.

7. Legyen kéznél a tűzoltó készülék és az elsősegély csomag, amikor karbantartási munkát végez ezen a gépen.

8. Rendszeresen húzzon meg minden csavart, anyacsavart, és ellenőrizze, hogy az összes elektromos és üzemanyag vezeték megfelelően van csatlakoztatva, hogy a gép használata biztonságos legyen. 

9. Miután befejezte a szervizelési és karbantartási munkát, győződjön meg róla, hogy az összes biztonsági pajzs és eszköz be van szerelve, mielőtt használatba veszi a gépet.

 

Szervizelés

 

1. Folyadékok és kenőanyagok

 

Olajozás: Használjon SAE többfunkciós magas hőmérsékletű kenőanyagot (EP) extrém nyomás teljesítménnyel. A SAE többfunkciós lítium alapú kenőanyag szintén elfogadható.

Kenőanyagok tárolása: Az Ön gépe akkor tud teljes hatékonysággal működni, ha tiszta kenőanyagokat használ. Használjon tiszta tartóedényt a kenőanyagok tárolásához. Tárolja őket portól, nedvességtől és egyéb szennyezőanyagoktól védett helyen.

 

2. Olajozás

 

Használjon kézi zsírzó prést az összes kenéshez.

Törölje le a kenőzsír  fejet tiszta ruhával a zsírozás előtt, hogy elkerülje a piszok vagy homok bekerülését a gépbe.

Azonnal cserélje ki vagy javítsa meg a törött kenőzsír fejet.

Vegye ki és alaposan tisztítsa meg a kenőzsír fejett , ha nem viszi a kenőanyagot. Tisztítsa meg a kenőanyag útját is. Cserélje ki a szerelvényt, ha szükséges.

 

Olajozás gyakorisága

A javasolt időkőz az átlagos üzemeltetési feltételeken alapulnak. Nehéz vagy szokatlan feltételek gyakoribb olajozást vagy olajcserét követelnek.

 

8 óránként vagy naponta

1.  Olajozza a kardántengely meghajtást

       Kardántengely meghajtás

 

40 óránként vagy hetente

1. Olajozza a kardántengely teleszkópos szakaszát.

                    Teleszkópos szakasz

 

Figyelmeztetés

A képen illusztrációs célból van a gép biztonsági borítása eltávolítva és forgórész fedele nyitva. Ne használja a gépet biztonsági borítás nélkül és nyitott rotor fedéllel.

 

                          Rotor, forgórész

 

2.Ellenőrizze a kések élességét.

Forgókések

Állókések

Vegye ki, élesítse meg a késeket szükség szerint.

                                   Álló

 

100 óránként

1. Olajozza a hidraulikus adagoló rendszert:

a. Görgős csapágyak.

b. Forgótengely.

2. Olajozza a rotor csapágyakat.

Fontos: Ne vigye túlzásba az olajozást.

 

Évente

1. Tisztítsa a gépet.

Ha pontosan követi a szervizelési és karbantartási utasításokat, hosszú évekig fogja élvezni a gép problémamentes használatát.

 

 

Meghajtás karbantartása

A kardántengely meghajtás úgy van tervezve, hogy összetolódjon lehetőséget adva a dimenziós változásokra, amikor a gép bejárja a működési tartományát. A cső alakú védőborítás körbeveszi a hajtóelemeket és úgy tervezték, hogy a hajtóelemeknek megfelelően elforduljon.  A meghajtásnak könnyen össze kell tolódnia és a védőborítás mindig képes szabadon elfordulni a tengelyen.

Ajánlott az évenkénti szétszedés, tisztítás és olajozás, hogy biztosítsuk, hogy minden alkatrész megfelelően működjön. A meghajtás karbantartásánál kövesse a következő eljárást.

1. Távolítsa el a meghajtást a gépből.

2. Szedje szét a meghajtást.

3. Használjon csavarhúzót a záró csapok elfordításához mindkét oldalon. Két záró csap van védőborításonként.

4. Húzza ki a tengelyt a cső alakú műanyag védőborításból.

5. Használjon oldószert a teleszkópos végződések pozitív és negatív részének megtisztításához.

6. Kenjen vékony réteg olajat mindkét végre.

7. Használjon oldószert a vájatok kimosására mindkét végen, ahol a csapok vannak. Tisztítsa meg mindkét végződést.

8. Kenjen vékony réteg olajat mindegyik vájatra.

9. Illessze a tengelyeket a megfelelő védőborításokba és igazítsa a csapokat a lyukakhoz.

10. Tegye a csapokat a lyukakba és helyezze el a vájatban.

11. Fordítsa el mindegyik csapot, hogy ráerősítse a védőborítást a tengelyre.

12. Ellenőrizze, hogy mindegyik védőborítás könnyen mozog a tengelyen.

13. Szerelje össze a meghajtást.

14. Ellenőrizze, hogy a meghajtás könnyen összetolódik.

15. Cseréljen ki minden megrongálódott vagy kopott alkatrészt.

16. Helyezze be a meghajtást a gépbe.

 

Tárolás

 

Működési biztonság

1. Tárolja a gépet emberi tevékenységtől távol.

2. Ne engedje, hogy a gyerekek a gépen, vagy a közelében játsszanak.

3. Tárolja a gépet száraz, egyenletes területen Ha szükséges támassza meg a vázat deszkákkal.

 

Elhelyezés a tároló helyen

A szezonális használat végén illetve amikor a gép hosszabb ideig nem lesz használva , ellenőrizze alaposan a 3 pont felfüggesztéses faaprító összes fő elemét. Cseréljen ki vagy javítson  meg bármely kopott vagy megrongálódott alkatrészt, hogy elkerülje a szükségtelen használaton kívüli időt  a következő szezon elején.

Kövesse a következő eljárást a tárolás előtt:

1. Távolítson el minden benne maradt anyagot a gépből.

2. Alaposan mossa le a gépet nagynyomású mosóval  vagy slaggal, hogy eltávolítson minden piszkot, sarat vagy törmeléket.

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e beakadt anyag a mozgó alkatrészekben. Távolítsa el ezeket.

4. Működtesse a gépet néhány percig, hogy kiszáradjon a nedvesség a gép belsejében.

5. Mozdítsa az adagoló tartályt felfelé és zárja le.

6. Fessen le minden karcolást, hogy megakadályozza a rozsdásodást.

7. Legjobb zárt helyen tárolni a gépet. Ha ez nem lehetséges, takarja le vízálló ponyvával és  rögzítse biztonságosan.  

8. Tárolja a gépet emberi tevékenységtől távol.

9. Ne engedje, hogy a gyerekek a gépen, vagy a közelében játsszanak.

 

Hibaelhárítás

A 3 pont felfüggesztésű faaprító forgórészre helyezett késekkel rendelkezik faanyag vágása,  nyesése, aprítása céljából. Egyszerű és megbízható eszköz, amely minimális karbantartást igényel.

A következő részben felsoroltunk számos  problémát, azok okát, és a problémákra való megoldást, amelyekkel Ön találkozhat. 

Azonban ha szembekerül egy olyan problémával, amelyet nehéz megoldani, még azután is, hogy elolvasta ezt a hibaelhárítási részt, hívja a helyi elosztó központot vagy az eladót. Mielőtt telefonál, készítse elő a használati útmutatót és a sorozatszámot.

 

Hibaelhárítás

 

           Probléma                                      Ok                                                   Megoldás

A rotor, forgórész nem forog

Kimeneti nyílásban akadály

 

Eldugult a rotor

Nyírócsap eltört.

Kapcsolja ki, hulladékot távolítsa el.

Tisztítsa ki a rotort.

Cserélje ki a nyírócsapot.

Lassú adagolás

Életlenek a kések.

Kések szöge hibás. szög nem megfelelő.

Kimeneti nyílás eltömődött.

Élezze meg a késeket.

Élezze újra a késeket a kívánt szögben.

Tisztítsa ki a kimeneti nyílást

Az aprító túl sok erőt kíván vagy leáll.

Kimeneti nyílásban akadály

Bedugult a rotor

A zöld növényi anyag nem távozik el.

Tisztítsa ki a kimeneti nyílást

Tisztítsa ki a rotort.

Engedje száradni, közben töltsön be száraz anyagot.

Nagy erőt kíván a működtetés.

Életlen kések

Eldugult rotor

Élesítse meg a késeket

Tisztítsa ki a rotort.

Működés közben rezgés.

Életlen kések

Meghajtás rezgése.

Élezze meg a késeket.

Ellenőrizze a meghajtás fázist.

Szorítókengyeleknek egyvonalban kell lenniük.

Ellenőrizze, hogy remeg-e a rotor.

Ellenőrizze, hogy a rotor megfelelően össze van-e szerelve.

 

BX-42 ágaprító használati útmutató.pdf [400,29KB]

Vissza az előző oldalra!
Metal Gold 2001 Kft. - Magyar