Termékek

AGF fűnyíró mulcsozó

AGF fűnyíró mulcsozó

MODELAGF-140AGF-160AGF-180AGF-200AGF-220Structure Weight (kg)490540590610630Cutting width (cm)138158178198218Cutting height (mm)20-70mm20-70mm20-70mm20-70mm20-70mmRotor diameter (mm)127127127127127Hammer Number2022262832OffsetHydraulic ReachHydraulic ReachHydraulic...

AG fűnyíró mulcsozó

AG fűnyíró mulcsozó

MODELAG-140AG-160AG-180AG-200AG-220AG-240Dimensions(mm)1540×985×10051740×985×10051840×985×10052140×985×10052340×985×10052540×985×1005Structure Weight (kg)320340370410460510Cutting width (cm)138158168198218238Cutting height (mm)0-500-500-500-500-500-50Rotor diameter...

ATV fűnyíró mulcsozó

ATV fűnyíró mulcsozó

MODELATV-120(13)ATV-120(13E)ATV-120(15)ATV-120(15E)ATV-120 (13H)ATV-120 (13HE)ATV-120 (13.5B&S)ATV-120 (13.5B&SE)Dimensions(mm)176×172×90176×172×90176×172×90176×172×90176×172×90176×172×90176×172×90176×172×90Structure Weight...

EF fűnyíró mulcsozó

EF fűnyíró mulcsozó

MODELEF-85EF-95EF-105EF-115EF-125Dimensions(mm)950×687×7221050×687× 7221150×687×7221250×687× 7221350×687× 722Structure Weight (kg)100115130145160Cutting width (cm)8292102112122Cutting height (mm)0-50mm0-50mm0-50mm0-50mm0-50mmRotor diameter (mm)7676767676Y Bald...

EFGCH fűnyíró mulcsozó

EFGCH fűnyíró mulcsozó

MODELEFGCH-105EFGCH-115EFGCH-125EFGCH-135EFGCH-145EFGCH-155EFGCH-165EFGCH-175Dimensions(mm)1165×925×10351265×925×10351365×925×10351465×925×10351565×925×10351665×925×10351765×925×10351865×925×1035Structure Weight (kg)260275287302327342357369Cutting width...

EFGC fűnyíró mulcsozó

EFGC fűnyíró mulcsozó

MODELEFGC-105EFGC-115EFGC-125EFGC-135EFGC-145EFGC-155EFGC-165EFGC-175Dimensions(mm)1165×790×8501265×790×8501365×790×8501465×790×8501565×790×8501665×790×8501765×790×8501865×790×850Structure Weight (kg)225238250265280300315330Cutting width...

EFKM fűnyíró mulcsozó

EFKM fűnyíró mulcsozó

MODELEFKM-105EFKM-115EFKM-125EFGC-135EFKM-145EFKM-155EFKM-165EFKM-175Dimensions(mm)1200×790×8501300×790×8501400×790×8501500×790×8501600×790×8501700×790×8501800×790×8501900×790×850Structure Weight (kg)265275294308316330338360Cutting width...

EFB fűnyíró mulcsozó

EFB fűnyíró mulcsozó

MODELEFB-200EFB-220EFB-260Dimensions(mm)2188×1010×11152388×1010×11152788×1010×1115Structure Weight (kg)530560620Cutting width (cm)200220260Cutting height (mm)10-70mm10-70mm10-70mmRotor diameter (mm)159159159Hammer Number32 / 1834 / 2040 / 24PTO Turing...

EFDH fűnyíró mulcsozó

EFDH fűnyíró mulcsozó

MODELEFDH-180EFDH -200EFDH -210Dimensions(mm)2020*1180*8902220*1180*8902320*1180*890Structure Weight (kg)450480495Cutting width (cm)172019202020Cutting height (mm)0-600-600-60Rotor diameter (mm)159159159Hammer Number161818PTO Turing speed(rpm)540540540PTO shaft...

EFD fűnyíró mulcsozó

EFD fűnyíró mulcsozó

MODELEFD-180EFD-200EFD-210Dimensions(mm)2020*1180*8902220*1180*8902320*1180*890Structure Weight (kg)440470485Cutting width (cm)172019202020Cutting height (mm)0-600-600-60Rotor diameter (mm)159159159Hammer Number161818PTO Turing speed(rpm)540540540PTO shaft...